Login
or
Register

SAKEMURA STORIES

Feb 16, 2016

Types of sake

sake-cate-538-340
สาเกเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการผลิตที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยทั่วไปแล้วสาเกสามารถแบ่งแยกประเภทตามระดับการสีข้าวและขั้นตอนในการผลิต แบ่งออก ได้เป็น 5 ประเภทหลักดังนี้

  

  1. จุนไม (純米)

จุนไมเป็นสาเกที่ไม่มีการผสมแอลกอฮอล์เพิ่มเติมในการผลิต คือใช้แค่ ข้าว โคจิ และน้ำ เพียงเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วแต่ก่อนสาเกประเภทนี้จะใช้เมล็ดข้าวที่ถูกสีออกประมาณ 30%เพื่อให้ได้รสที่เข้มข้น แต่เดียวนี้ไม่มีการบังคับว่าต้องใช้ข้าวที่ผ่านการสีมาเท่าใด เพียงแต่ต้องระบุถึงระดับการสีข้าวไว้อย่างชัดเจนบนฉลาก จุนไมนิยมดื่มร้อนเพื่อให้สามารถดึงจุดเด่นความเข้มข้นออกมาอย่างลงตัว

  1. ฮอนโจโซ(本醸造)

ฮอนโจโซเป็นสาเกที่มีลักษณะการผลิตคล้ายกับจุนไม ต่างตรงที่มีการผสมแอลกอฮอล์เพิ่ม เพื่อเพิ่มรสสัมผัสและกลื่นของแอลกอฮอล์ระหว่างการดื่ม นอกจากนั้นการเพิ่มแอลกอฮอล์ยังสามารถรักษารสชาติของสาเกให้คงอยู่ได้หลังจากเปิดขวดแล้ว ฮอนโจโซเป็นสาเกที่นิยมดื่มร้อนเช่นเดียวกับจุนไม เพื่อให้ผู้ดื่มสามารถเข้าถึงรสสัมผัสได้อย่างกลมกล่อม

  1. กินโจ(吟醸)

กินโจคือสาเกที่ใช้ข้าวที่ผ่านการถูกสีออกมากกว่าอย่างน้อย 40% โดยการสีจะเป็นการเอาโปรตีนและไขมันบนเปลือกข้าวออกไป เหลือไว้แต่แกนกลางของข้าวที่จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลต่อไป สาเกแบบกินโจมักถูกหมักในอุณภูมิที่เย็นกว่าการหมักแบบจุนไมและฮอนโจโซ มีความละมุนและนุ่มกว่าจุนไมและฮอนโจโซ มีกลิ่นหอมผลไม้ ดื่มง่ายและไม่ทิ้งรสชาติฝาดไว้ในปาก สาเกแบบกินโจสามารถผลิตได้ทั้งแบบผสมและไม่ผสมแอลกอฮอล์ นิยมดื่มแบบเย็นเพื่อให้คงความละมุนไว้

  1. ไดกินโจ(大吟醸)

ไดกินโจมีความคล้ายคลึงกับกินโจแต่ผลิตโดยข้าวที่ผ่านการสีออกมากกว่าอย่างน้อย 50% เป็นการสีข้าวที่พิถีพิถันอย่างมากเพื่อสาเกที่ให้รสชาติของความเป็นความละมุน นุ่ม และกลิ่นหอมที่มากกว่า นิยมดื่มแบบเย็นเพื่อให้เข้าถึงรสสัมผัสที่หลากหลายของสาเกมากที่สุด

  1. นามะสาเก(生酒)

นามะสาเกคือสาเกที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ เพื่อให้ยังคงรสชาติความเข้มข้นหลังจากหมักเสร็จ แต่ต้องเก็บไว้ในอุณภูมิเย็นตลอดเวลา

สาเกแต่ละแบบมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสไตล์การดื่มและความชอบของแต่ละคน ถ้าเราเข้าใจถึงความเป็นมาของสาเก เราก็จะสามารถดึงเอาจุดเด่นของแต่ละชนิดออกมา และรับรู้ถึงรายละเอียดในรสชาติอันเป็นศิลปะของสาเกได้อย่างที่สุดsake pic01

 

Sticky
Tags in
Comments Off on Types of sake

Comments are closed.

  • About Us

    SAKE MURA มีเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือคุณให้ค้นพบสาเกคุณภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ซึ่งเราได้ทำงานกับ partner ของเราที่เป็น sake expert ของญี่ปุ่น เทียบกับต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยยังมีทางเลือกในการดื่มที่จำกัด SAKE MURA หวังว่าเราจะสามารถสร้างความแตกต่าง ด้วยการส่งมอบประสบการณ์การดื่มใหม่ๆให้คุณ ผ่าน portfolio สาเกคุณภาพสูง ที่เราได้คัดสรรมาอย่างดี

    THE ART OF JAPANESE FINEST SAKE by SAKE MURA